Treballem el vocabulari, la percepció visual i l’atenció a través de Halloween

Buscant activitats sobre Halloween, he trobat aquesta làmina a la pàgina “Orientació Andújar”, un bloc  amb una gran quantitat de recursos d’orientació, tutoria, audició i llenguatge i altres materials de suport pels alumnes amb dificultats en el seu procés d´aprenentatge.

A partir d’aquesta làmina he dissenyat unes fitxes per treballar la capacitat d’observació, l’atenció, la concentració, la llengua oral i l´adqusició de nou  vocabulari.  Alhora, amb aquesta làmina també podem treballar la comprensió lectora a partir de la lectura de les frases d´allò que els alumnes han de buscar dins de la làmina.

Espero que us sigui profitosa. Cliqueu a sobre de la imatge per accedir a les fitxes de l’activitat.

Captura halloween

Anuncios