Seqüències temporals

 L’organització temporal és l’habilitat per poder ordenar els fets en el temps. Comprendre la successió temporal  suposa una gran dificultat als alumnes amb necessitats educatives especials, ja que el temps és quelcom molt abstracte. Amb la idea d’ajudar-los a entendre que les situacions tenen un ordre, que primer fem una cosa i després una altra, he fet una recopilació de seqüències temporals. Els nens hauran de retallar les imatges, ordenar-les i enganxar-les a la fitxa corresponent.

És un bon material per plastificar i per tenir-lo a la classe i fer-lo servir periòdicament. Aquestes làmines ajuden a treballar la estructura temporal del discurs oral. És una excel.lent eina per treballar els connectors temporals entre idees o frases.
sequencias temporals foto

Anuncios

La classe

He elaborat aquest material  sobre la classe pensant en els meus alumnes d’educació especial, però també pot resultar útil pels alumnes de primer curs d´Educació Primària. Amb aquest material els nens han de comptar el número d’alumnes que hi ha a la classe, escriure el nom dels companys i dels mestres i també fan un recordatori de les normes de conducta que promouen una bona convivència dins de l’àmbit escolar i, en general, dins de la nostra societat.

Feu clic a sobre de la imatge per poder guardar o descarregar el document en PDF.

foto la meva classe